BarrydeBruin01-01-01-01-01BarrydeBruin01-01-01-01-01


Wanneer de oude manier van doen niet meer werkt … dan gaan we het toch lekker anders doen. Breken we met conventies, verlichten ons denken met gekke ideeën en gaan we samen op zoek naar vernieuwing.

De dingen om ons heen zijn gemaakt door mensen die niet slimmer zijn dan wij. Jij en ik bepalen in wat voor wereld we leven. Gaandeweg groeit jouw vertrouwen om de vernieuwer te zijn die anderen in beweging brengt.


Je bent niet alleen.

Mijn naam is Barry de Bruin.
Welkom in mijn cirkel van vreemde vrienden. Samen gaan we veel van elkaar leren en ongekende dingen voor elkaar krijgen.

 

 

slides2-01slides2-01

 

Van binnenuit

Wil je vernieuwing aanjagen? De boel anders organiseren? Positieve invloed hebben op de maatschappij? Mooi!

Jij bent onderdeel van de verandering die nodig is. Geloof je dat niet? Bemoei je er dan niet mee. Je blijft van veranderingen af … of je verandert mee.

We gaan jouw ‘anders doen’ uitvinden. Hoe? Simpel. Door te doen. Ik loop met je mee. We verzinnen een list. Gaan op zoek naar te gekke voorbeelden – dode of levende. We onderzoeken proefondervindelijk door iets te gaan maken.

Je weet: wat aandacht krijgt groeit. Geef jezelf tijd om te ervaren hoe de situatie zich ontvouwt. Wat jouw uitwerking is op het geheel. Blijf dicht bij je intuïtie. Heb lol van je eigen energie. Jouw stuwkracht zet de boel in beweging.

Ik en mijn cirkel van vreemde vrienden helpen je te veranderen om te veranderen.

 

 

slides2-02slides2-02

 

Heerlijk toch

Succesformules. Modellen. Kaders ... Och. Methodes uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Visioenen realiseren? Hou het rauw en expressief. Dan zit techniek je nooit in de weg.

Eerlijk: jij en ik weten niet wat we niet weten. Door verbeelding en creativiteit laten we het ongekende opborrelen. Alles mag. Pik voorbeelden. Doe ze na. Maar doe wel iets waar je de uitkomst nog niet van kunt voorspellen. Onthoud vooral: gekkerder is lekkerder.

‘Zachte’ waarden zijn belangrijker dan ‘harde’ waarden. Ja.

Wat mij betreft komen we tot een soort van nieuwe hippiecultuur met veel utopisch denken. Peace man.

Ineens zie jij helder en duidelijk waarover het voor jou gaat. Waarschijnlijk heb je ons dan niet meer nodig. Mij in ieder geval zeker niet.

 

 

08A_NAB_BARRYDEBRUIN08A_NAB_BARRYDEBRUIN
slides2-03slides2-03

 

Energie opwekken

Anders doen kan in je eentje. Maar meestal is er een ander in je spel. Je wil een nieuwe verhouding met de ander. Nieuwe manieren van collectief doen. Een organisatieverandering …

Je wil iedereen die er voor jou toe doet in beweging krijgen? Vragen om mee te veranderen. Dat vraagt om bijzondere inspanning. Listige kunstgrepen. Je wil immers buiten de bekende paden treden.

Dit is het plan. We co-creëren situaties die gewoon gedrag ontregelen. Zo komt er ruimte voor nieuwe relaties en ideeën.

Noem het activistische feestjes die creatief collectieve verandering en vernieuwing aanjagen. Energieke manifestaties die een bodem leggen voor een nieuwe gedeelde cultuur.

Samen iets uitvogelen, daar draait het om. Altijd.

 

 

slides2-04slides2-04

 

De dingen die we doen voor liefde

Ik zeg het nog eens. Predik geen verandering zonder jezelf te vernieuwen. Daarom maken en doen mijn vrienden en ik geestverruimende dingen. Eigenzinnige projecten die goed voelen. Gewoon omdat we er zin in hebben. Uit liefde. Voor de liefde. Liefde overtroeft alles.

Onze ervaringen zijn keiharde resultaten. Ze bieden grondstof voor nieuwe dingen.

 

 

slides2-05slides2-05

 

Non-conformistische zieners, spirituele verkenners, fantastische doeners, schaamteloze aanklooiers, humanistische yogies, liefdevolle nihilisten, strategen van de gekte, utopische schoolmeesters, geniale ingénues, etc.

Zij die op hun manier dingen anders doen en inspiratie vinden in elkanders manier van doen.

 

logobal-01logobal-01
slides2-06slides2-06

Vraag niet wat het kost maar wat het oplevert

Een eerste uitwisseling van ideeën is altijd gratis … ach ... wat maakt het uit als we kunnen lachen. Ik trakteer op koffie en taart. Dus loop je rond met stoute plannen bel me op.

Een plan van aanpak krijg je al voor 1.600 euro. Hierin staat de geplande route naar de verandering beschreven. Hierin stemmen we ook de verwachtingen en (leer)doelen af.

Een abonnement op de cirkel van vrienden is tussen de 5.000 en 20.000 euro per jaar. Hiervoor ontvang je op basis van de aanpak coaching, ondersteuning en hand-en-spandiensten door de vrienden die voor jouw situatie nodig zijn.

Hou voor een manifestatie rekening met ongeveer 95 euro per deelnemer per dagdeel (materiaal, aankleding, locatie). Dat is exclusief eten & drinken en vergoeding voor begeleiding (tussen de 250 of 400 euro per dagdeel per begeleider) .

 

 

Loopje rond-01ALoopje rond-01A

Maak een afspraak: Barry@barrydebruin.nl
 

Beter dingen anders doen: Creative Problem Solving, Design Thinking, Out of the Box Thinking, Innovation, Reframing, Social Design, Sensing-Presencing-Realising, Organisatieverandering, Wereld Verbeteren, Creatief Leiderschap, Lerende Organisaties, Wit Denkers, Verandering, Vernieuwing, Anders denken, Anders kijken, Culture Hacking, Reprogramming, Improviseren, Creative interventions, Effective Mindfullness, Cross Disciplinair, Co-creatie, Frisse Blik, Maatschappelijke verandering, Purpose, Gamechanging, Change, Gekke Dingen, Breken met Conventies, Transitie, System Thinking, Slow Thinking, Aanklooien, Rapid Prototyping, Openheid, Participipatie, Fuzzy Problems, Wicked Problems, Eigenwijsheid, Transendental Doing, Whole Brainers, Holistic Thinking, Socratische Actie, Activisme, Learning by Doing, Future Forward, Optimisme, Yes We Can, Embracing Chaos, Enjoying Complexity... maar dan anders.

 

 

Beter dingen anders doen? Barry@BarrydeBruin.nl of +31 (0)6 54 70 86 89